หน้า:พุทธชัยมงคล ๘ - ๒๕๐๔.pdf/34

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๐
  • ทุคฺคาหทิฏฺฐิภุชเคน สุทฏฺฐหตฺถํ
  • พฺรหมํ วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธานํ
  • ญาณาคเทน วิธินา ชิตวา มุนินฺโท
  • ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ ฯ.

"พกาพรหมผู้มีฤทธิ์สำคัญตนว่า รุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์ มีมืออันอสรพิษ คือ การถือทิฏฐิผิด ขบไม่วง พระพุทธเจ้าก็ชนะได้ด้วยวิธี คือ พระญาณปรีชา ดังพิษ ด้วยเดชะความชนะของพระพุทธเจ้านั้น ขอชัยมงคลจงมีแด่ท่านเถิด"

เรื่องมีว่า พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในป่าสุภวันใต้ร่มไม้รังใหญ่ต้นหนึ่ง ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของท้าวพกาพรหม จึงเสด็จขึ้นไปยังชั้นพรหมโลกชื่อ เวหัปผล ซึ่งเป็นที่อยู่ของท้าวพกาพรหมนั้น เมื่อท้าวพกาพรหม เมื่อท้าวพกาพรหมแลเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา ก็ร้องเชิญให้เสด็จเข้ามาสู่ที่ใกล้ ในเวลานั้น บรรดาท้าวมหาพรหมทั้งหลายก็ตื่นข่าวเอิกเกริก พากันมา