หน้า:พุทธชัยมงคล ๘ - ๒๕๐๔.pdf/37

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๓

ก่อนบอกวิธีใช้พุทธชัยมงคลคาถาหรือบทถวายพรพระ ข้าพเจ้าขอแนะคำหรือชี้แจงไว้แก่ท่าน ดังต่อไปนี้ คือ เมื่อท่านจะใช้คำบาลีสำหรับภาวนาหรือเสกอะไรสำหรับผู้อื่น ท่านจงใช้คำบาลีทุกคำให้ตรงตามบทคาถาแต่ละบทนั้นทั้งแปดบท แต่ว่าถ้าท่านจะใช้คำบาลีตามบทนั้น ๆ ให้เป็นคุณประโยชน์สำหรับตัวท่านเอง ขอท่านจงเปลี่ยนคำว่า "เต" หลัง ภวตุ เต เป็น ภวตุ “เม” ดังนี้ทุก ๆ บท ทั้งนี้ เพราะเหตุคำว่า "เต" แปลว่า ท่าน แต่คำว่า "เม" แปลว่า ข้าพเจ้า

บทถวายพรพระมีวิธีใช้ทั้งแปดบทและบทสุดท้าย ดังต่อไปนี้:–

บทที่  ใช้ภาวนา ศัตรูมิอาจประจญได้เลย พ่ายแพ้เรา ถ้าจะขับผี ภาวนา ๓ ที ทำน้ำมนตร์ถอนคุณคนคุณผีได้สาระพัด

บทที่  ถ้าผู้ใดภาวนาทุกค่ำเช้า ดีนัก ใช้เสกยากินทาทุกชนิด แก้โรคภัยไข้เจ็บ เพิ่มฤทธิ์ยาให้แรงขึ้น เสกน้ำมนต์รดก็ได้