หน้า:พุทธชัยมงคล ๘ - ๒๕๐๔.pdf/7

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เลขานุการในพระองค์ จนกระทั่งออกรับบำนาญเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕

โดยที่มีความอดทนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานอย่างดีเลิศหาผู้เสมอเหมือนได้ยาก ท่านผู้ใหญ่ในกรมราชเลขานุการในพระองค์ได้ทราบอัธยาศัยอันดีงามนี้ จึงได้กรุณาช่วยให้กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณอีกวาระหนึ่งในกรมเดิมจนครบเกษียณอายุราชการ จึงได้ออกรับพระราชทานบำนาญประเภทสูงอายุครั้งหลังเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๓

สำหรับราชการเสือป่า ได้เริ่มเข้าประจำการเป็นเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ในกรมปลัดเสือป่าเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้รับพระราชทานยศตั้งแต่นายหมู่ตรี จนถึงนายกองโทเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖

ยศ–บรรดาศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็น รองเสวกตรี
พ.ศ. ๒๔๖๒ " ขุนอมรวรรณยุต
พ.ศ. ๒๔๖๓ " รองเสวกโท
พ.ศ. ๒๔๖๗ " หลวงจำนงสุนทร