หน้า:พุทธชัยมงคล ๘ - ๒๕๐๔.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. ๒๔๕๔ เหรียญบรมราชาภิเษก ร. ๖
พ.ศ. ๒๔๕๑ เสมาทองคำพระปรมาภิธัยย่อ
พ.ศ. ๒๔๖๔ เหรียญราชรุจิทอง ร. ๖
พ.ศ. ๒๔๖๖ ตราเบญจมาภรณ์มงกุฎ
พ.ศ. ๒๔๖๘ เหรียญบรมราชาภิเษก ร. ๗
พ.ศ. ๒๔๗๐ ตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. ๒๔๗๕ เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี
พ.ศ. ๒๔๘๑ เหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๕ ร. ๘
พ.ศ. ๒๔๘๔ เหรียญจักรพรรดิมาลา
พ.ศ. ๒๔๘๖ ตราจตุรถาภรณ์มงกุฎ
พ.ศ. ๒๔๙๒ เหรียญบรมราชาภิเษก ร. ๙
อุปสมบท

อุปสมบท ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ พระครูธรรมโสภิตเป็นพระอุชัชฌาย์จารย์