หน้า:มติมหาเถรสมาคม ๒๕๕๔-๒.pdf/6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
– ๖ –

๔. โรงเรียนหรือหน่วยราชการใดขอใช้พื้นที่ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ จักต้องหารือและได้รับความยินยอมจากเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ผู้ปกครองทุกระดับ จนถึงเจ้าคณะจังหวัดก่อน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอที่ควรปฏิบัติทั้งสี่ข้อ


  • นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
  • (นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์)
  • ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ