หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๗๕-๑๑-๑๖).pdf/11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๕๔

ควรจะกล่าวว่า มีหน้าที่ไต่สวนสืบสวนด้วย เพราะว่าตำรวจภูธรนั้นไม่มีหน้าที่ไต่สวน

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีกล่าวว่า เท่าที่ได้ฟังในข้อที่โต้เถียงกันมาแล้ว เห็นว่า ในหน้าที่ตำรวจสันติบาล ก็ควรจะเป็นว่า มีหน้าที่เป็นกำลังช่วยเหลือตำรวจนครบาลและตำรวจภูธร ก็คงจะสมความปรารถนา ส่วนคำว่า บาลก์ ก็ควรจะเอา ก์ ออกเสีย

หลวงประดิษฐ์มนูธรรมรับรอง

หลวงแสงนิติศาสตร์กล่าวว่า ในส่วนที่ ๑ ที่ว่า กองบังคับการ มิฉะนั้น จะซ้ำกับกองบังคับการของส่วนต่าง ๆ เช่น ตำรวจนครบาล หรือตำรวจภูธร ก็ย่อมมีกองบังคับการประจำส่วนของตัว

พระยาพหลพลพยุหเสนากล่าวว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มคำว่า กรม อีก เพราะถ้าอ่านตั้งแต่ข้อ ๒ ที่ว่า กรมตำรวจแบ่งกิจการออกเป็น ๔ ส่วน คือ ๑–๒–๓ และ ๔ นั้นแล้ว ก็จะเข้าใจได้ดีว่า เป็นกองบังคับการเสมือนเงาตามตัว

ประธานสภาฯ กล่าวว่า ตามที่ได้อภิปรายกันมาแล้วในตอนหลัง มีผู้เสนอว่า หน้าที่ซึ่งระบุไว้ในส่วนที่ ๒ และ ๓ นั้นให้ตัดออก ส่วนที่ ๔ นั้นให้คงไว้และแก้ว่า ตำรวจสันติบาลมีหน้าที่เป็นกำลังช่วยเหลือตำรวจนครบาลและตำรวจภูธร ฉะนั้น จึ่งขอถามความเห็นนี้ต่อที่ประชุมว่า ผู้ใดจะคัดค้านความเห็นที่สมาชิกบางท่านของแปร