หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๗๕-๑๑-๑๖).pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๕๖

อนึ่ง เป็นความสุดท้ายที่จะขอกล่าว คือ รัฐธรรมนูญนี้ได้เสนอสภาวันนี้ ต่อไปอีก ๑๐ วัน เราจะประชุมกันใหม่ คือ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เดือนนี้ ฉะนั้น ถ้าสมาชิกผู้ใดจะมีข้อความที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว ขอให้เสนอเป็นญัตติมายังประธานสภาฯ สามวันก่อนถึงวันประชุม

พระวุฒิศาสตร์ฯ ถามว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉะบับนี้จะถือเป็นความลับหรือไม่?

ประธานคณะกรรมการราษฎรตอบว่า ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะอิสสรภาพ สันติภาพ และเสรีภาพ ของราษฎร ๑๒ ล้าน อยู่ในรัฐธรรมนูญนี้ เพราะฉะนั้น จึ่งไม่อยากจะถือเป็นความลับ

นายจรูญ ณบางช้าง กล่าวว่า เมื่อกฎหมายนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งอันความสันติสุขของประชาชนทั้งสิ้นอยู่ในนี้แล้ว เห็นว่า ที่ให้เวลาไปพิจารณาเพียงถึงวันที่ ๒๕ เท่านั้นสั้นไป ควรจะผ่อนเวลาไปอีกสักอาทิตย์หนึ่ง เพื่อสมาชิกจะได้ตริตรองให้ดี แล้วจึ่งมาประชุมกัน เชื่อว่า ละเอียดละออและได้ผลดียิ่งขึ้น

หลวงประดิษฐ์มนูธรรมตอบว่า ที่ประธานคณะกรรมการราษฎรได้กล่าวมาแล้่ว ได้กล่าวในฐานะที่เป็นอนุกรรมการของสภา (๙ คน) ซึ่งสภาได้มอบอำนาจไปร่างรัฐธรรมนูญฉะบับนี้ มิใช่พูดในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการราษฎร และการที่มาแสดงเช่นนี้ ก็