หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๗๕-๑๑-๑๖).pdf/15

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๕๘

พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ที่หัวเรื่องเขียนว่า "ลับ" แต่เมื่อตะกี้นี้ ประธานคณะกรรมการราษฎรว่า "ไม่ลับ" ฉะนั้น จะให้ถือเอาข้างไหน จะให้แก่หนังสือพิมพ์ได้หรือไม่เมื่อเขามาขอรับ และจะส่งไปอ่านกระจายเสียงวิทยุหรือไม่ ซึ่งตามปกติเขามาขอรับเมื่อเสร็จประชุม

ประธานสภาฯ กล่าวว่า คำว่า ลับ ที่หัวเรื่องนั้น ได้พิมพ์ขึ้นก่อนที่จะนำเข้ามาสู่สภา และบัดนี้ ก็ได้กล่าวแล้วว่า ไม่ถือเป็นความลับ ส่วนการที่ว่าจะให้แก่หนังสือพิมพ์ได้หรือไม่นั้น ขอให้เป็นหน้าที่ของผู้เป็นพนักงานในเรื่องนี้จะพิจารณาและตัดสินใจเอง

อนึ่ง ในวันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนนี้ เราจะไม่มีประชุมดัน เพราะฉะนั้น เป็นอันงด และไปมีต่อในวันที่ ๒๕ เวลา ๑๐ นาฬิกา ซึ่งเราจะได้ปรึกษากันด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๐ นาฬิกา

หลวงคหกรรมบดี
 ผู้จดรายงานประชุม
รายงานฉะบับนี้ กรรมาธิการ ปรีชานุสาสน์
ได้ตรวจ และสภาผู้แทนราษฎร  ๒๔ พฤศจิกายน ๗๕
ได้รับรองแล้ว นิติศาสตร์
 พญ. วุฒิศาสตร์
นายมังกร
จรูญ