หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๗๕-๑๑-๑๖).pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๓๔/๒๔๗๕ (วิสามัญ)
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๕
ณพระที่นั่งอนันตสมาคม
เปิดประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.

สมาชิกมาประชุม ๖๒ นาย

ประธานสภากล่าวว่า วันนี้ คณะกรรมการราษฎรได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาวินิจฉัย ๒ เรื่อง คือ ๑) ประกาศจัดวางโครงการณ์กรมตำรวจ ๒) ร่างพระราชบัญญัติราชองครักษ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ๓) ร่างรัฐธรรมนูญราชอาณาจักร์สยาม บัดนี้ จะได้พิจารณาด้วยญัตติที่ ๑ ก่อน

พระยามานวราชเสวีแถลงแทนประธานคณะกรรมการราษฎรว่า เรื่องประกาศจัดวางโครงการณ์กรมตำรวจนี้ พึ่งได้รับอนุมัติให้พูดในที่นี้ กรมตำรวจแต่เดิมมา แบ่งเป็นหลายกรมหลายกอง ผู้บังคับการก็มาก การบังคับบัญชาไม่กระทัดรัดอย่างที่สมควรจะเปลี่ยนแปลงให้ทันความปรารถนาแห่งปัจจุบันสมัยนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยได้ดำริที่จะดำเนิรการเปลี่ยนแปลงโครงการณ์กรมตำรวจให้กระ