หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๗๕-๑๑-๑๖).pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๔๘

แก่รูปการ และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการราษฎรแล้ว ก็ให้เป็นอันใช้ได้ เพราะฉะนั้น ประกาศนี้ แม้ที่สุดในอันจะจัดการงานให้เป็นอย่างใดก็ดี ก็อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการราษฎรซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่บริหารงารจะจัดการต่อไป ถึงแม้จะเป็นประกาศสั้น ๆ ก็พอสมความมุ่งหมายแล้ว

หลวงแสงนิติศาสตร์ขอเปลี่ยนภาวะที่ประชุมเป็นอนุกรรมการเต็มสภา

นายจรูญ สืบแสง รับรอง

ประธานสภาฯ อนุมัติ

หลวงแสงนิติศาสตร์กล่าวว่า ประกาศจัดโครงการณ์ฉะบับนี้กล่าวข้อความไว้สั้นมาก ในกรมตำรวจ แบ่งออกเป็นสี่ส่วน แต่ในส่วนที่หนึ่งจะเป็นอะไรบ้างนั้นไม่ทราบ จริงอยู่ในข้อ ๑ ได้ให้อำนาจเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจัดแบ่งแผนกงานตามที่เห็นสมควรและซึ่งต้องรับอนุมัติจากคณะกรรมการราษฎร แต่ว่า กรมตำรวจเป็นกรมใหญ่กรมหนึ่งที่มีการงานเกี่ยวแก่การบังคับบัญชาผู้คนมาก เกี่ยวกับการปกครองผู้คนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบิยบแบบแผนเพื่อความสุขแก่ประชาชนทั่วพระราชอาณาเขตต์ เพราะฉะนั้น ถ้าวิธีวางการเหล่านี้ไม่ได้วางไว้ให้ละเอียดสักหน่อยเพื่อสมาชิกทั้งหลายจะได้พิจารณาทั่วกันแล้ว บางทีอาจมีการบกพร่องก็ได้ เพราะฉะนั้น อยากขอให้กำหนดขั้นส่วนต่าง ๆ ให้ละเอียดพอสมควร เพื่อช่วยกันพิจารณา