หน้า:ลัทธิฯ (๐๘) - ๒๔๖๓.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ถึงรัชกาลปัจจุบันนี้ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเปนพระราไชสวริยาธิบดีเมื่อ พ ศ. ๒๔๕๔ แล้วเลื่อนเปนพระยศเสสวราชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนขึ้นเปนพระยาสมบัตยาธิบาล รับราชการในกรมปลัดบาญชี กระทรวงวัง ตลอดมาจนได้เปนตำแหน่งเจ้ากรม

พระยาสมบัตยาธิบาลได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์นับแต่ชั้นสูง คือ เครื่องราชอิศริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎสยาม ชั้นที่ ๓ เหรียญรัตนาภรณ์ในรัชกาลปัจจุบันนี้ ชั้นที่ ๔ เหรียญราชรุจิทอง ทั้งในรัชกาลที่ ๕ แลในรัชกาลปัจจุบันนี้ เหรียญจักรพรรดิมาลา แลเหรียญที่ระฦกในงานพระราชพิธีต่าง ๆ ตามบันดาศักดิ์

พระยาสมบัติยาธิบาล (สาย สายะเสวี) ป่วยเปนวรรณโรคมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๑ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒ คำนวณอายุได้ ๕๐ ปี สิ้นเนื้อความตามประวัติเพียงนี้.

ช้าพเข้าขออนุโมทนากุศลบุญราษีทักษิณานุปทานซึ่งมหาเสวกโท พระยาเสถียรสุรประเพณี ได้ทำการปลงศพเสวกเอก พระยาสมบัตยาธิบาล แลได้พิมพ์ตำราพระราชพิธี ๒ เรื่องนี้ให้แพร่หลาย เชื่อว่า ท่านทั้งหลายที่ได้รับไปอ่านคงจะอนุโมทนาทั่วกัน.

  • ลายมือชื่อของกรมพระดำรงราชานุภาพ สภานายก
  • หอพระสมุดวชิรญาณ
  • วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑