หน้า:วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf/55

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๕๐
ขึ้นนั่งบนเวไชยันตราช พร้อมหมู่อำมาตย์กระบี่ศรี
สังข์แตรแซ่ซ้องกลองเภรี ระดมตีครื้นครั่นสนั่นดัง
พระคลายคลี่โยธาพลากร ออกจากพระนครกาหลัง
รีบเร่งโยธาเข้าป่ารัง มายังสมรภูมิพลัน
ฯ ๖ คำ ฯ
  เมื่อนั้น ไชยทัตฤทธิแรงแข็งขัน
เห็นพระมเหสีร่วมชีวัน ยกพวกพลขันธ์มาราวี
พระเร่งกระสันรัญจวนจิต ด้วยฤทธิ์เสน่ห์มเหสี
จงร้องท้าว่าเหวยอสุรี มึงกรีธาทัพมาจับใคร
ฯ ๔ คำ ฯ
  เมื่อนั้น ไชยเชษฐ์รัศมีศรีใส
ได้ฟังคั่งแค้นแน่นใจ ภูวไนยจึงมีวาจา
แล้วร้องท้าว่าเหวยเกปุรัน ไยมึงอาธรรม์ริษยา
ทำฮึกฮักไปลักพระรามา ไปไว้ลงกาธานี
นี่หากกูติดตามไม่ขามจิต หวังจะล้างชีวิตกระบี่ศรี
แม้นรักตัวกลัวตายวายชีวี จงเร่งส่งเมรีคืนมา
ฯ ๖ คำ ฯ
  เมื่อนั้น ดาราวงศ์ทรงฟังไม่กังขา
แต่ออกชื่อจะให้ส่งองค์สีดา ผ่านฟ้าอัดอั้นตันใจ
ดูก่อนไพนาสุริวงศ์ อันองค์สุพรรณพิศมัย
เดิมท้าวกุมภัณฑ์พนันไว้ แพ้สกาจึงให้นางเทวี
ซึ่งจะให้คืนองค์อัคเรศ ก็เกรงเดชองค์สารปันหยี