หน้า:วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf/57

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๕๒
  เมื่อนั้น พระศรีสุทัศน์รัศมี
เห็นพระสุริยามาราวี ขุนกระบี่เผ่นโผนโจนทยาน
ทั้งสิบแปดมงกุฎวุฒิไกร หมายใจจำนงจงผลาญ
ทั้งสิบรถรัถาพระยามาร ต่างหาญต่างสู้เป็นคู่กัน
อันพระยากุศราชอาจอง จับบุญทนาวงศ์แข็งขัน
พระณรงค์พิไชยใจฉกรรจ์ เข้าโรมรันด้วยท้าวสีลยนต์
วงศ์สุริยามาตย์อาจหาญ เข้าต่อต้านด้วยท้าวสิงหล
องค์พระจันทโครพจบสกล เข้าประจญต่อตีศรีสุวรรณ
ท้าวกรดสุริกาญจน์ชำนาญศร เข้าต่อกรกับกระบิลนิลขัน
อันพระหลวิไชยใจฉกรรจ์ เข้าโรมรันสัปยุทธด้วยอุศเรน
พระสมุทโคดมเข้ากลมเกลียว ลดเลี้ยวต่อสู้มูระเหน
เจ้าสาครคนสันทัดจัทเจน จับได้สุรเสนวานร
ท้าวเสนากุฎยุทธทยาน เข่นฆ่าเวตาลชาญสมร
อันเจ้าลิขิตฤทธิรอน สังหารพระยาขรมรณา
ฯ ๑๔ คำ ฯ
  เมื่อนั้น พระตรีภพลบโลกนาถา
เห็นวิหยาสะกำสิ้นชีวา พระผ่านฟ้ากริ้วโกรธคือไฟ
จึงว่าเหวยสังคามารตา มาสังหารลูกยากูตักษัย
ว่าพลางทางขึ้นศิลป์ชัย แผลงไปถูกท้าวกรุงพาล
ฯ ๔ คำ ฯ
  เมื่อนั้น วายุบุตรวุฒิไกรใจหาญ
ยี่สิบกรกุมศรพระอวตาร สิบโอษฐสั่งสารสุวิญชา
ฯ ๒ คำ ฯ