หน้า:สนธิสัญญาไทย-อังกฤษ 2480.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
  • ประกาศ
  • ใช้สนธิสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือ
  • ระหว่างประเทศไทย กับ อังกฤษ

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า

โดยที่สนธิสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ ซึ่งได้ลงนามกันณะกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๐ มีบทในข้อ ๒๘ (๑) ว่าจะได้เริ่ใช้ ในทันใดที่ได้แลกเปลี่ยนสัตยาบันกัน

โดยที่พระราชสัตยาบัน ของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนกันที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

โดยที่มีบทในข้อ ๒๒ ว่า อาณาเขตต์แห่งอัครภาคีผู้ทำสัญญาที่จะใช้สนธิสัญญานี้ ในส่วนพระบาทสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ประเทศไทย และในส่วนพระมหาสมเด็จพระมหากษัตริย์และพระจักรพรรดิ์ ได้แก่บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ