หน้า:สมบัติของผู้ดี - เปีย มาลากุล - ๒๕๐๕.pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๔) ย่อมมีความเข้าใจว่องไว ไหวพริบรู้เท่าถึงการ
(๕) ย่อมมีใจอันองอาจกล้าหาญ
กายจริยา คือ (๑) ย่อมทำการอยู่ในระเบียบแบบแผน
(๒) ย่อมไม่ถ่วงเวลาให้ผู้อื่นคอย
(๓) ย่อมไม่ละเลยที่จะตอบจดหมาย
(๔) ย่อมไม่ทำการแต่ต่อหน้า
วจีจริยา คือ (๑) พูดสิ่งใดย่อมให้เป็นที่เชื่อถือได้
(๒) ย่อมไม่รับวาจาคล่อง ๆ โดยมิได้เห็นว่า การจะเป็นได้หรือไม่
มโนจริยา คือ (๑) ย่อมเป็นผู้รักษาความสัตย์ในเวลา
(๒) ย่อมไม่เป็นผู้เกียจคร้าน
(๓) ย่อมไม่เข้าใจว่า ผู้ดีทำอะไรด้วยตนไม่ได้
(๔) ย่อมไม่เพลิดเพลินจนละเลยให้การเสีย
(๕) ย่อมเป็นผู้รักษาความเป็นระเบียบ
(๖) ย่อมเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชาเมื่ออยู่ในหน้าที่