หน้า:สมบัติของผู้ดี - เปีย มาลากุล - ๒๕๐๕.pdf/14

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๐
(๗) ย่อมมีมานะในการงาน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
(๘) ย่อมเป็นผู้ทำอะไรทำจริง
(๙) ย่อมไม่เป็นผู้ดึงดันในที่ผิด
(๑๐) ย่อมปรารถนาความดีต่อการงานที่ทำอยู่เสมอ
กายจริยา คือ (๑) เมื่อเห็นใครทำผิดพลาดอันน่าเก้อกระดาก ย่อมช่วยกลบเกลื่อนหรือทำไม่เห็น
(๒) เมื่อเห็นสิ่งของของใครตกหรือจะเสื่อมเสีย ย่อมต้องหยิบยื่นให้หรือบอกให้รู้ตัว
(๓) เมื่อเห็นเหตุร้ายหรืออันตรายจะมีแก่ผู้ใด ย่อมต้องรีบช่วย
วจีจริยา คือ (๑) ย่อมไม่เยาะเย้ยถากถางผู้กระทำผิดพลาด
(๒) ย่อมไม่ใช้วาจาอันข่มขี่
มโนจริยา คือ (๑) ย่อมไม่มีใจอันโหดเหี้ยมเกรี้ยวกราดแก่ผู้น้อย