หน้า:สมบัติของผู้ดี - เปีย มาลากุล - ๒๕๐๕.pdf/19

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๕
(๑๒) ถ้าจะเข้าห้องเรือนผู้ใด ย่อมต้องเคาะประตูหรือกล่าววาจาให้เขารู้ตัวก่อน
วจีจริยา คือ (๑) ย่อมไม่ซอกแซกไต่ถามธุระส่วนตัวหรือการในบ้านของเขาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแก่ตน
(๒) ย่อมไม่เที่ยวถามเขาว่า นั่นเขียนหนังสืออะไร?
(๓) ย่อมไม่เที่ยวถามถึงผลประโยชน์ที่เขาหาได้ เมื่อตนไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
(๔) ย่อมไม่เอาการในบ้านของผู้ใดมาแสดงในที่แจ้ง
(๕) ย่อมไม่เก็บเอาความลับของผู้หนึ่งมาเที่ยวพูดแก่ผู้อื่น
(๖) ย่อมไม่กล่าวถึงความชั่วร้ายอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลในที่แจ้ง
(๗) ย่อมไม่พูดสับปลับ กลับกลอก ตลบตะแลง
(๘) ย่อมไม่ใช้คำสบถติดปาก
(๙) ย่อมไม่ใช้ถ้อยคำมุสา
มโนจริยา คือ (๑) ย่อมไม่เป็นคนต่อหน้าอย่างหนึ่งลับหลังอย่างหนึ่ง
(๒) ย่อมเป็นผู้รักษาความไว้วางใจของผู้อื่น