หน้า:สมบัติของผู้ดี - เปีย มาลากุล - ๒๕๐๕.pdf/21

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๗
(๙) ย่อมไม่พึงใจในคนที่มีเจ้าของหวงแหน
วจีจริยา คือ (๑) ย่อมไม่เป็นพาลพอใจทะเลาะวิวาท
(๒) ย่อมไม่พอใจนินทาว่าร้ายกันและกัน
(๓) ย่อมไม่พอใจพูดส่อเสียดยุยง
(๔) ย่อมไม่เป็นผู้สอพลอประจบประแจง
(๕) ย่อมไม่แช่งชักให้ร้ายผู้ใด
มโนจริยา คือ (๑) ย่อมไม่ปองร้ายผู้อื่น
(๒) ย่อมไม่คิดทำร้ายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ตน
(๓) ย่อมมีความเหนี่ยวรั้งใจตนเอง
(๔) ย่อมเป็นผู้มีความละอายแก่บาป