หน้า:สยามแพทย์ - ๒๔๖๗.pdf/12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สยามแพทยศาสตร์

ต่าง ๆ แล อาหารใหม่พิการ ให้ลงแดง ให้ราก มักเปนป่วง ๗ จำพวก อาหารเก่าพิการ กินอาหารไม่มีรศ เปนต้น ที่จะให้เกิดโรคต่าง ๆ เพราะอาหารผิดสำแลง สมองสรสะเมื่ออยู่ดีเปนปรกตินั้น สมองสีสะเราท่านทั้งปวงนี้พร่องจากกระบาลสีสะประมาณเส้นตอกใหญ่ ๆ ถ้าเจ็บปวดพิการไซ้ มันในสมองนั้นก็เดือดขึ้นเต็มกระบาลสีสะ ให้ปวดสีสะเปนกำลัง แก้มิฟัง ให้ในตาแดง ให้คลั่ง เรียกว่า สันนิบาต เมื่อใดได้สุมยา เปนสุขุม มันในสมองยุบลงเปนปรกติแล้ว จึงหายปวดสีสะ แลปถวีธาตุ ๒๐ ประการซึ่งกล่าวมานี้ ใช้ยาอันเดียวตลอดกันสิ้น (๑) คือ ยาชื่อตรีชวาสงข์ แก้ปถวีธาตุพิการ คือ สมอง, กระดูก, ม้าม, ให้เอากระเทียม ๑ ใบสะเดา ๑ ใบคนทิสอ ๑ เปลือกตีนเป็ด ๑ เบญจกูล ๑ จันทน์ทั้ง ๒ สมอทั้ง ๓ ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ กระวาน ๑ กานพลู ๑ ตรีกฎุก ยาทั้งนี้เอาสิ่งละ ๑ ส่วน เปลือกกันเกรา ๒ ส่วน เปลือกสมุลแว้ง ๓ ส่วน ตำเปนผงละลายน้ำผึ้ง กินแก้ปถวี ๒๐ ประการแล ฯ (๒) ขนานหนึ่ง แก้ปถวีธาตุพิการทั้ง ๓ ประการ คือ พังผืด ๑ พุง ๑ ปอด ๑ พิการ ให้เอาหัวแห้วหมู ๑ แฝกหอม ๑ ใบสะเดา ๑ หญ้าตีนนก ๑ การะบูน ๑ กานพลู ๑ ลูกจันทน์ ๑ ดอกจันทน์ ๑ เปราะหอม ๑ โกฎสอ ๑ โกฎเขมา ๑ ดอกบุนนาก ๑ จันทน์ทั้ง ๒ ดอกกรุงเขมา ๑ ผลผักชี ๑ ดอกผักปอด ๑ เนระภูษี ๑ ลูกเอ็น ๑ ดีงูเหลือม ๑ ยาทั้งนี้เอาส่วนเท่ากัน บดปั้นเปนแท่ง ละลายน้ำดอกไม้ แซกชมดพิมเสน น้ำจันทน์ทั้ง ๒ กินแก้ปถวีธาตุ ๓ ประการหายแล ฯ (๓) ขนานหนึ่ง แก้ปถวีธาตุ ๓ ประการ คือ ม้าม, หัวใจ, ตับ, พิการ ให้เอาชมด ๑ พิมเสน ๑ ดอกกรุงเขมา ๑ ลูกเอ็น ๑ ฤษีประสมแล้ว ๑ เปลือกตีนเป็ด ๑ ใบสะเดา ๑ ใบเสนียด ๑ อบเชย ๑ หญ้าตีนนก ๑ สมอทั้ง ๓ มะขามป้อม ๑ ลำพัน ๑ โกฎสอ ๑ ใบกระวาน ๑ ดอก