หน้า:สยามแพทย์ - ๒๔๖๗.pdf/22

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำเดิม คำแปล คำอธิบาย
กุญ. หมู, ช้าง. เปนชื่อสัตว์ภาษาไทยใน ๑๒ ชื่อ
เปนชื่อดาวนักษัตรประจำปี.
กุศล. ตัดชั่ว, ตัดน่าเกลียด. สิ่งซึ่งเปนของตัดความชั่วใน
โรคทั้ง ๒ เสียได้.
กาลปักษี. โรคมีอาการเหมือนมี
ปีกบินมาในกาล.
ชื่อโรคซึ่งเกิดแก่เด็กอย่าง ๑.
กรีสัง. อาการที่น่าเกลียด. อาหารเก่า.
เกรี่ยวดำ. อาการหนาวสั่นทันที. เพราะเลือดไม่เดินปรกติ.
กรรมชวาต. ลมเกิดแต่กรรม. ชื่อลมอย่าง ๑.
ขาล. เสือ. เปนชื่อสัตว์ภาษาไทย.
ขยโรคติกิจฉา. การรักษาโรคขัย. ที่เปนโรคตามอายุ หรือสิ้นอายุ
หรือกษัย.
ขสุททโรควณ-
ภคันธระ-
ติกิจฉา.
ขสุทท น้ำแสบน้ำด่าง.
วณะ แผล.
ภคันธระ ฝี.
ติกิจฉา รักษา.
กษุทปลายเข้าเล็ก ๆ
ใช้ว่าฝีในท้อง.
เปน ภคัณฑระ จึงถูก ที่เปนโรค
ตามอายุหรือสิ้นอายุ.
ครรภรักษา. รักษาหญิงมีท้อง. เปนชื่อตำรายาส่วน ๑.