หน้า:สยามแพทย์ - ๒๔๖๗.pdf/26

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๑
ปทานุกรม
คำเดิม คำแปล คำอธิบาย
ปรากฎ. เปนชัด. ให้แลเหนว่าขาวหรือแดงเปน
ต้น.
ปากเอื้อน. เหมือนดังจะพูด. เปนภาษาลาว เอื้อน พูด.
ประโยธร. เต้านม ทรงไว้ซึ่งน้ำนม. นมผู้หญิงซึ่งกำลังมีน้ำนม.
ปถวีธาตุ. ธาตุดิน. มี ๒๐ อย่าง มีผมเปนต้น.
ปิศาจ. เปรตมีรูปวิกล. นับเข้าในปะระทัตตูปชีวี.
ประธาน. ทรงไว้ทั่ว. เปนหัวหน้า เปนใหญ่.
ปัสสฆาฏ. กะทบข้าง. ชื่อลมอย่าง ๑.
พิสดาร. กว้างขวาง. ถ้อยคำที่พูดโดยสิ้นเชิง.
พิษ. สิ่งที่พึงซาบซ่านได้. อบไอที่หนาวและร้อนเปนต้น.
แพทย์. หมอ. ผู้รักษาและแก้ไขให้หาย.
พยาบาล. ผู้เลี้ยงรักษา. คนผู้ดูแลเปนธุระ.
พยาธิ. ความเจ็บป่วย. ไข้พิษและไข้หวัดเปนต้น.
พิการ. แปลก. ผิดปรกติที่เปนอยู่.
พานรรูป. รูปลิง. ไม่ดี.
ภพ. ที่เกิด. มนุษย์, สวรรค์, นรก.
มโรง. งูใหญ่. เปนชื่อสัตว์ภาษาไทย.
มเสง. งูเล็ก. เปนชื่อสัตว์ภาษาไทย.
มหาบุรุษราช. บุรุษผู้เปนกษัตริย์. เปนพระนามของพระพุทธเจ้า.
มหัศรูป. อันทระใหญ่เหมือนม้า. เปนชื่อลักษณะกุมาร.