หน้า:สยามแพทย์ - ๒๔๖๗.pdf/27

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๒
ปทานุกรม
คำเดิม คำแปล คำอธิบาย
มนุษยรูป. รูปคนธรรมดา. เปนชื่อลักษณะกุมาร.
ยักขินี. นางผีเสื้อ. เปนชื่อปิศาจพวก ๑.
ระกา. ไก่. เปนชื่อสัตว์ภาษาไทย.
รส. ของที่เส้นเอนพึงนำ
ไป.
สิ่งที่มีอาการหวานและเปรี้ยว
เปนต้น.
ฤทธิยากร. ผู้ทรงฤทธิ. เปนชื่อฤๅษีองค์หนึ่ง.
ฤทธิ. ความสำเร็จ. สำเร็จปรอทและฌานสมบัติ.
รัตตกฤต. ทำให้แดง. แดงดุจแสงพระอาทิตย์.
ธารยักษ์. ยักษ์ชื่อธาร. ชื่อลมอย่าง ๑.
โลหิต. เลือด. ธาตุน้ำมีสีแดงแล่นอยู่ตามตัว
คนและสัตว์.
วอก. ลิง. เปนชื่อสัตว์ภาษาไทย.
วิสัชนา. คำกล่าวแก้. อธิบายแก้คำถาม.
วินาศ. ฉิบหาย. สิ่งที่จะไม่พึงมีได้ในข้างหน้า.
วิรูฬหะนาภี. ทำให้สดืองอก. เปนชื่อยาชำระน้ำนมอย่าง ๑.
ศักดิ์ อำนาจ, หอก. ซึ่งว่าจะเปนไปเพื่อความเปน
ใหญ่.