หน้า:สยามแพทย์ - ๒๔๖๗.pdf/28

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๓
ปทานุกรม
คำเดิม คำแปล คำอธิบาย
สังโยชน์. ประกอบพร้อม. คือลักษณะดีและชั่วซึ่งมีอยู่ใน
กายคนและสัตว์.
สังเขป. คำย่นย่อ. ถ้อยคำอันมิได้กว้างขวางยืด
ยาว.
สงสาร. ที่ท่องเที่ยว, แล่นไป. มนุษย์, สวรรค์, นรก.
สัณฐาน. ทรวดทรง. มีสูงต่ำและขาวเหลืองเปนต้น.
สุนทรวาต. ลมละเอียด ลมตาม
ท้อง.
เปนชื่อโรคลม.
สุนันทปักษี. นกโบราณ. ชื่อโรคซึ่งเกิดกับเด็กอย่าง ๑.
สุริยาวัตรโรค. โรคตามอาทิตย์. คือ โรคอาทิตย์ขึ้น ปวดหัวมัว
ตา.
หัศดี, หัสดี. ช้าง. เปนชื่อสัตว์สี่เท้าพวก ๑.
หทยัง. หัวใจ. ม้า ก็ว่า สิงห์โต ก็ว่า เขียว ก็
เหลือง ก็ว่า.
อภิญญา. ความรู้เฉพาะ. ธรรมวิเศษอย่าง ๑.
อุบล. ดอกบัว. ดอกบัวหลวง.
อาโปธาตุ. ธาตุน้ำ. มี ๑๒ อย่าง นับแต่ดีเปนต้นไป.
อทิสรูป. ไม่เห็นตัว. เปนชื่อทรางอย่าง ๑.
อุดมรูป. รูปอย่างดี. ต้องลักษณะงาม ๕ ประการ.