หน้า:สามก๊กอิ๋น - ๒๕๑๕.pdf/10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

บทนำ

ท่านที่เคยอ่านหนังสือชาดกมาแล้ว คงจะระลึกได้ว่า ในตอนท้ายของเรื่องมักจะบอกว่า ตัวละครในเรื่องนั้น ๆ ได้กลับชาติมาเกิดเป็นอะไรต่อไป

อย่างเรื่องที่รู้จักกันแพร่หลาย คือ มหาเวสสันดรชาดก ก็มีบอกไว้ว่า ชูชกกลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตต์ นางอมิตดากลับชาติมาเกิดเป็นนางจิญจมาณวิกา นายพรานเจตบุตรกลับชาติมาเกิดเป็นพระฉันนเถระอันเป็นสหชาตกับพระพุทธเจ้า เทพยดาและนางเทพธิดาที่เนรมิตเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเพื่อมาอภิบาลปลอบประโลมสองกุมารในป่า ได้กลับชาติมาเป็นพระมหากัจจายนะและนางวิสาขา พระนางมัทรีกลับชาติมาเป็นพระนางยโสธรพิมพา พระชาลี