หน้า:สามก๊กอิ๋น - ๒๕๑๕.pdf/12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๓

ชาดกที่ว่า มีการกลับชาติมาเกิดนั้น จะมีความจริงแค่ไหน เพียงใด ก็แล้วแต่ความเชื่อ การกลับชาติมาใหม่นั้น บางคนก็ระลึกชาติเดิมได้ บางคนก็ระลึกไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงเรื่องนี้ไว้ว่า

"ถ้าจะว่าอีกอย่างหนึ่งไปตามทางซึงผู้รวบรวมชาดกเชื่อว่า ในชาติก่อน ๆ ของพระพุทธเจ้า พระองค์คงจะได้อุบัติขึ้นเป็นตัวสำคัญในนิทานทั้งหลายนี่ ก็อาจจะเป็นได้ เพราะท่านทั้งหลายนั้นเชื่อว่า พระพุทธเจ้าบรรลุวิชาอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่า บุพเพนิวาสญาณ คือ ความรู้ให้ระลึกชาติที่เป็นอยู่ก่อน ๆ

การที่เชื่อว่า ระลึกชาติได้นี้ ใช่จะมีอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาก็หาไม่ เป็นข้อที่เชื่อกันอยู่ในโบราณกาลแม้ในหมู่คนนอกพระพุทธศาสนา จะนำมากล่าวไว้พอเป็นตัวอย่าง ในเรื่องราวของพวกกรีก มีนักปราชญ์ชาตินั้นผู้หนึ่งชื่อ ปิถักโกรัส เป็นเจ้าลัทธิในวิชาที่ว่าด้วยธรรมดาของรูปธรรมนามธรรมซึ่งเป็นเหตุเกิดศาสนาต่าง ๆ ขึ้น แลเป็นคน