หน้า:สามก๊กอิ๋น - ๒๕๑๕.pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๔

เข้าใจวิชาสำหรับคำนวณ เขาเกิดที่เมืองสามส ประเทศกรีก ครั้งยังแยกไปหลายอาณาจักร เมื่อก่อนคริสตศกราว ๕๘๒ ปี คือ ก่อนพุทธปรินิพพาน ๔๐ ปี ได้แก่ เวลากำลังเป็นพุทธกาลในตอนแรก ๆ พระพุทธเจ้าพึ่งได้ตรัสสัก ๕ ปีล่วงไปแล้ว เที่ยวสอนความรู้ของตนในเมืองทั้งหลายแถบประเทศกรีกตั้งมาเดิมซึ่งเรียกว่า มักนากรีเซีย (Magna Graecia) แลสันนิษฐานตามภูมิศาสตร์โบราณว่า ประเทศอิตาลีตอนใต้ เมื่อก่อนคริสตศกราว ๕๒๙ ปี คือ หลังพุทธปรินิพพานราว ๑๓ ปี ทำกาลกิริยาที่เมืองเมตตาปนตุม จังหวัดมักนากรีเซียนั้นเอง เมื่อก่อนคริสตศกราว ๕๐๐ ปีถ้วน คือ หลังพุทธปรินิพาน ๔๒ ปี ปีถักโกรัสผู้นั้นกล่าวอ้างว่า ตนระลึกชาติได้ คราวหนึ่งก่อนคริสตศกระวาง ๑๔๔๕ ลงมาหา ๑๑๔๙ ปี พวกกรีกสมทบกันทำสงครามต่อพวกโตรยัน คือ ชาวเมืองตรอย ในประเทศโตรอัด ปลายเขตแผ่นดินเอเซียไมนอร์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยสาเหตุ คือ ปาริส ราชบุตรของ