หน้า:สามก๊กอิ๋น - ๒๕๑๕.pdf/15

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๖

ปิถักโกรัส นักปราชญ์กรีกผู้นั้น กล่าวอ้างว่า ในครั้งนั้น ตนเกิดเป็นยูฟอร์บุส ชาวโตรยันผู้ถูกพระเจ้าเมเนลาอุสฆ่าตายในสงครามคนนั้น แลเมื่อมาเกิดเป็นปิถักโกรัสแล้ว เมื่อภายหลังแต่นั้นราว ๖๐๐ ปีหรือเกือบเท่านั้น ยังจำโล่ของตนที่พระเจ้าเมเนลาอุสถวายไว้ ณ เทวสถานนั้นได้ เขายังอ้างถึงชาติก่อนแลหลังแต่นี้อีกว่า ครั้งนั้น เกิดเป็นคนชื่อนั้นและชื่อนั้น ถ้าจะตรวจค้นในเรื่องราวของพวกอื่น ก็คงยังจะพบอีก แต่เท่านี้ก็พอเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่า คนโบราณแม้นอกพระพุทธศาสนาก็เชื่อถือความระลึกชาติได้เหมือนกัน

เพราะเหตุที่พระพุทธกาลเป็นคราวเดียวกันกับเรื่องเหล่านี้ ผู้เรียบเรียงคัมภีร์ยังได้กล่าวไปตามความเชื่อเมื่อพบเห็นพระพุทธภาษิตที่ชักเรื่องเก่า ๆ มาเทียบให้ธรรมที่ทรงแสดงนั้นชัดขึ้น คือ ชาดกชั้นที่ ๑ จึงนึกว่า ใครเหมือนใคร ดังนี้ก่อน แล้วถึงใครได้แก่ใครครั้นต่อ ๆ มา จนถึงใครเป็นใครที่สุด เพราะฉะนั้น จึงควรจะเห็นได้ว่า ความเข้าใจค่อย ๆ เลื่อยมาเป็นชั้น ๆ จนถึงลงปลายยืนยันเอา