หน้า:สามก๊กอิ๋น - ๒๕๑๕.pdf/16

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๗

เป็นมั่นคง ด้วยต้นเหตุแห่งความเชื่อบุพเพนิวาสญาณนั้น ถึงจะมีผู้นึกเคลือบแคลงสงสัยขึ้นมา ก็หักใจเสียว่า ไม่ใช่ข้อสำคัญที่จะพึงพิจารณา ข้อสำคัญนั้นอยู่ที่ธรรมหรือสุภาษิตต่างหาก"

นอกจากในเรื่องชาดกของไทยเราแล้ว ก็ปรากฏว่า ในนิทานจีนบางเรื่องได้กล่าวถึงการกลับชาติเหมือนกัน เช่น ในหนังสือ "สามก๊กอิ๋น" เป็นต้น คำว่า สามก๊กอิ๋น แปลเอาความว่า ต้นเรื่องสามก๊ก คือ กล่าวถึงชาติเดิมของบุคคลต่าง ๆ ที่จะกลับชาติไปเกิดในยุคสามก๊ก บุคคลสำคัญในเรื่องสามก๊กนั้นส่วนมากเป็นคนในยุคไซ่ฮั่นซึ่งเป็นพงศาวดารตอนต้นก่อนสามก๊ก อย่างเช่น แพอวดในสมัยไซ่ฮั่นนั้นได้กลับชาติไปเกิดในสมัยสามก๊กเป็นเล่าปี่ ทั้งนี้ ก็เพื่อตอบแทนที่แพอวดมิได้เป็นคนคิดทรยศต่อผู้ใด แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อความพิพากษาในเรื่องสามก๊กอิ๋นไม่ตรงกับในเนื้อเรื่องชาติเดิมสมัยไซ่ฮั่น เช่นว่า แพอวด เจ้าเมืองไต้เหลียง ถูกนางลีเฮาโอ้โลมจะให้เป็นสามี ครั้น