หน้า:สามก๊กอิ๋น - ๒๕๑๕.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

กรกฎาคม ๒๕๑๔ และได้รับพระราชทานทวิติยาภรณ์มงกุฎไทยเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๔

นอกจากนี้ นายชุบฯ ยังเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นว่า การศึกษาทำคนให้เป็นคน จึงสนใจให้ความสนับสนุนแก่ผู้ที่ตั้งใจเล่าเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์และที่อยู่อาศัย นับตั้งแต่เริ่มรับราชการจนกระทั่งวาระสุดท้าย นายชุบฯ ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้มาโดยตลอด และเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ ได้มอบสวนยางพันธุ์ดีจำนวน ๔๗ ไร่เศษ โดยจัดตั้งเป็นมูลนิธิ "ชุบ มุนิกานนท์" เพื่อนำเอาผลประโยชน์ช่วยเหลือเด็กยากจนของครอบครัวคนทำงานองค์การสวนยาง จึงนับว่า ได้บำเพ็ญกุศลทานอันเป็นการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือตลอดไป

นายชุบน เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอย่างใดเลย จนเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๑๓ ได้ไปตรวจเช็คร่างกาย แพทย์เอ็กซ์เรย์พบว่า มีหินปูนในเส้นโลหิตหน้าท้อง แพทย์คอยควบคุมความดันโลหิตมิให้สูง และสั่งให้ระวังการกระทบกระเทือนหน้าท้องและอุบัติ-