หน้า:หนังสือ สผ ๐๐๑๔-ร ๙ (๒๕๖๓-๐๙-๑๘).pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
– ๒ –
(๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
(๖) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
  • สำนักการประชุม
  • กลุ่มงานระเบียบวาระ
  • โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
  • www.parliament.go.th