หน้า:หลักภาษาไทย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณะ.pdf/16

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

(๑๗) ว เรียกตัว วอ สำหรับประสมกับรูปอื่นเป็นสระ เอียะ เอีย

(๑๘) ฤ เรียกตัว รึ สำหรับเขียนเป็นสระ ฤ

(๑๙) ฤๅ เรียกตัว รือ สำหรับเขียนเป็นสระ ฤๅ

(๒๐) ฦ เรียกตัว ลึ สำหรับเขียนเป็นสระ ฦ

(๒๑) ฦๅ เรียกตัว ลือ สำหรับเขียนเป็นสระ ฦๅ

ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ๔ ตัวนี้เป็นสระมาจากสันสกฤต จะเขียนโดด ๆ ก็ได้ ประสมกับพยัญชนะก็ได้ แต่ใช้เขียนข้างหลังพยัญชนะ

เสียงสระ

ข้อ ๖. ถึงแม้ว่าเสียงสระจะเป็นเสียงแท้ ซึ่งเปล่งออกมาจากลำคอก็ดี แต่ก็ต้องอาศัยฐานคือที่เกิดบ้างเล็กน้อยเหมือนกัน แต่ไม่ต้องใช้ลิ้นหรือริมฝีปากให้มาก จนทำให้เสียงแปรไปเป็นพยัญชนะ ในภาษาไทยมีเสียงสระต่างกันเป็น ๓๒ เสียง ซึ่งประกอบขึ้นด้วยรูปสระ ๒๑ ข้างต้น ดังนี้:–

 • อะ
 • อิ
 • อึ
 • อุ
 • เอะ
 • แอะ
 • โอะ
 • เอาะ
 • เออะ
 • อา
 • อี
 • อื
 • อู
 • เอ
 • แอ
 • โอ
 • ออ
 • เออ
 • เอียะ
 • เอือะ
 • อัวะ
 • อำ
 • ไอ
 • ใอ
 • เอา
 • เอีย
 • เอือ
 • อัว
 • ฤๅ
 • ฦๅ