หน้า:อธิบายสำเภาฯ - ดำรง - ๒๔๗๑.pdf/6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ว่า ท่านทั้งหลายผู้ที่ได้รับหนังสือนี้ไปอ่านคงจะยินดีอนุโมทนาในกุศลเจตนาและอุตสาหะของท่านพระครูพรหมจริยาจารย์ แล้วช่วยอุดหนุนการบำรุงรักษาวัดยานนาวาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไป

  • ลายมือชื่อของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • วังวรดิศ
  • วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๑