หน้า:อธิบายเครื่องบูชา - ดำรง - ๒๔๗๑.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
อธิบายเครื่องบูชา
พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์
พิมพ์ประกอบด้วยรูป
แจกในงานทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายในสัปดาหที่คำรบ ๑๑
อุทิศสนองพระเดชพระคุณ
สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข
เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช
ณวังบุรพาภิรมย์
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร