หน้า:อธิบายเครื่องบูชา - ดำรง - ๒๔๗๑.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

เมื่องานระดูหนาวปีนี้ มีการตั้งเครื่องบูชาทั้งอย่างม้าหมู่และหมู่โต๊ะจีนบูชาพระศรีรัตนตรัยที่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นของพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จัดมาตั้งเฉลิมพระราชศรัทธาเป็นอันมากด้วยกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าเป็นนายกกรรมการตัดสินรางวัล ได้ใช้พระราชนิยมครั้งรัชชกาลที่ ๕ เป็นบรรทัดในการตัดสิน พระราชาคณะหลายองค์แสดงความประสงค์แก่ข้าพเจ้าว่า ใคร่จะทราบลักษณะการจัดเครื่องบูชาที่ถือกันว่า เป็นแบบแผนทางฝ่ายคฤหัสถ์ ข้าพเจ้ารับจะแต่งอธิบายแล้วพิมพ์ถวายในวันพระสงฆ์มาชมพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อเข้าพรรษาปีนี้ตามเคย สมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็ทรงอนุโมทนาด้วย ข้าพเจ้าจึงได้แต่งหนังสือนี้ขึ้น เสียดายอยู่หน่อยที่ประจวบเวลามีธุระอื่นพัวพัน พึ่งได้ลงมือแต่งเมื่อจวนจะเข้าพรรษาอยู่แล้ว จึงกล่าวความได้แต่โดยย่อพอเป็นประโยชน์ทันการ หนังสือเรื่องนี้ เมื่อแจกที่พิพิธภัณฑสถาน ผู้ที่ได้รับพากันชอบ แต่ได้แจกไปในสงฆมณฑลเป็นพื้น ทางฝ่ายคฤหัสถ์ยังมิใคร่มีใครได้รับ จึงเอามาใช้เป็นหนังสือแจกในงานทำบุญอุทิศถวายสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุขฯ ณวังบุรพาภิรมย์ ในวาระข้าพเจ้าทำบุญถวายเมื่อพระศพครบสัปดาหที่ ๑๑ ณวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑

  • ลายมือชื่อของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๑