หน้า:อธิบายเครื่องบูชา - ดำรง - ๒๔๗๓.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เพราะฐานะมั่นคงในเศรษฐกิจบำรุงการค้าขายแลทำภาษีอากรประมูลพระราชทรัพย์แผ่นดินทวีขึ้นมากหลายตลอดมาทั้งสามคน แลมีวิริยะภักดีในน่าที่ราชการโดยตำแหน่งแห่งสกุลโชติกพุกกณะนี้ จัดเปนมงคลยิ่งอีกด้วย ฯ ประการหนึ่ง พระยาโชฎึกราชเศรษฐี ผ่อง ผู้นี้ สืบเชื้อสายทางมารดาจากสกุลพระยาพิศลย์ ยิ้ม ผู้เปนตา ซึ่งข้าพเจ้าเหนควรยกขึ้นบันทึกไว้ว่า เปนพ่อค้าไทคนแรกผู้มีเรือกำปั่นไฟชื่อ เรือเจ้าพระยา เดิรค้าในระวางสิงคโปร์กับบางกอก ตลอดรัชการที่ ๔ ได้ฉลองพระเดชพระคุณเปนกำลังเดิรส่งไปรษณีย์ของหลวงแมสินค้าบันทุกเต็มระวางเรือแล้วจะต้องรอพระราชหัถไปต่างประเทศ ก็ทำได้สมพระราชประสงค์ แลสกุลทั้งสองฝ่ายมีความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระมหากษัตรเจ้าแลพระราชวงศ์นี้เปนอาจิณมิได้ท้อถอย จึงเปนเหตุนำความเจริญมาแก่วงศ์สกุลเหนปรากฏปานนี้ ข้าพเจ้าของแสดงความปีติยินดีฉันทมิตรแลผู้เกี่ยวดองกับพระยาโชฎึกราชเศรษฐีที่ได้โอกาศฉลองพระเดชพระคุณยืนชิงช้าจำเริญรอยท้าวปู่ แลรับตำแหน่งกรมท่าซ้ายสืบปู่แลบิดาเปนเกียรติคุณความดีสำหรับสกุลได้เจริญยิ่ง ๆ เทอญ ฯ