หน้า:อธิบายเครื่องบูชา - ดำรง - ๒๔๗๓.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สารบารพ์
รายนามผู้ยืนชิงช้า หน้า (๑)
อธิบายเครื่องบูชา "
เครื่องบูชาอย่างไทย "
เครื่องทองทิศของหลวง "
เครื่องทองห้าของหลวง "
เครื่องทองน้อย "
กระบะเครื่องนมัสการ "
กระบะเครื่องห้า "
กระบะบูชาวิปัสนาอย่างมีเชิง "
กระบะบูชาอย่างไม่มีเชิง "
เครื่องบูชาอย่างม้าหมู่ "
ลายฮ่อเครื่องแต่งเรือน "
ลายฮ่อเขียนผนังโบสถ์ "
ม้าหมู่ในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน "
หลักเครื่องบูชาห้าหมู่ "
เครื่องบูชาอย่างโต๊ะจีน "
เครื่องโต๊ะบูชาตามแบบจีน "
เครื่องโต๊ะบูชาอย่างจีนซึ่งมาจัดแปลงเปนอย่างไทย "
แหล่เครื่องเล่นเทศมหาชาติว่าด้วยเครื่องโต๊ะบูชา " ๑๐
โต๊ะกิมตึ๋ง " ๑๒
โต๊ะเครื่องบูชาอย่างใหญ่แบบหลวงในรัชกาลที่ ๕ " ๑๒
การจัดโต๊ะบูชา " ๑๒
ชิ้นหลักโต๊ะบูชา " ๑๓