หน้า:อธิบายเรื่องธงไทย - ดำรง - ๒๔๗๖.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตราของราชบัณฑิตยสภา
อธิบาย เรื่อง ธงไทย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงพระนิพนธ์
นางวิเชียร เทศสอาด และ นายเยื้อน สนธิสอาด
พิมพ์ในงานปลงศพ
นางเปี่ยม เทศสอาด
และ
พระราชทานเพลิงนายร้อยโท เปรื่อง เทศสอาด
ณวัดสุทธาราม จังหวัดธนบุรี
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ประเสริฐสมุด