หน้า:อธิบายเรื่องธงไทย - ดำรง - ๒๔๗๖.pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

องค์รัชชกาลที่ ๔) ในโล่ห์ตราแผ่นดินนั้น ช่องบนเป็นรูปช้างไอยราพตสามเศียรพื้นเหลือง บอกนามสยามเหนือ สยามใต้ สยามกลาง ช่องล่างข้างขวานั้นเป็นรูปช้างเผือกพื้นชมภู เป็นนามสัญญาแห่งลาวประเทศ ช่องล่างข้างซ้ายนั้นเป็นรูปกฤชคดและตรง ๒ อันไว้กันพื้นแดง บอกสัญญานามมะลายูประเทศ และมีแท่นรองโล่ห์และเครื่องสูง ๗ ชั้นพื้นเหลือง รวมสัญญานามที่หมายเหล่านี้ทั้งสิ้นจึงเป็นบรมราชธวัชมหาสยามินทรสำหรับใช้ในเรือพระที่นั่งและชักขึ้นบนเสาในพระบรมมหาราชวัง

ถึง พ.ศ. ๒๔๔๐ โปรดฯ ให้เปลี่ยนนามเรียกว่า "ธงมหาราช" ได้ใช้ต่อมาจนถึงรัชชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้าง

ธงมหาราชใหญ่ พื้นสีเหลือง กว้าง ๑ ส่วน ยาว ๑