หน้า:อธิบายเรื่องธงไทย - ดำรง - ๒๔๗๖.pdf/7

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ประวัติย่อของนางเปี่ยม เทศสอาด

นางเปี่ยม เทศสอาด สมภพเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๓ ปีวอก ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็นบุตรนายสน นางทอง สนธิสอาด ชาติภูมิอยู่คลองต้นไทร ตำบลบางลำภูล่าง อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี มีน้องชายร่วมสายโลหิต ๑ คน คือ นายทองอยู่ สนธิสอาด เมื่อเจริญวัย ได้ทำการสมรสกับนายขาว เทศสอาด ชาติภูมิอยู่ริมคลองบางไส้ไก่ ตำบลวัดสุทธาวาศ อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี มีบุตรธิดาด้วยกันรวม ๖ คน คือ หญิงที่ ๑ ชื่อ แข ชายที่ ๒ คือ นายร้อยโท เปรื่อง เทศสอาด ชายที่ ๓ ชื่อ ทองโปร่ง หญิงที่ ๔ ชื่อ ทองโปรย ชายที่ ๕ ยังไม่มีชื่อ หญิงที่ ๖ ชื่อ สมบุญ บุตรธิดาเหล่านี้ถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว นางเปี่ยม เทศสอาด เป็นผู้ประกอบด้วยวัตตจริยาสัมมา