หน้า:อาถรรพ์ - ประจวบ ภัททะปัญโญ - ๒๔๙๘.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

เนื่องด้วยในงานพระราชทานเพลิงพระศพหม่อมเจ้าจิตรปรีดี ประวิตร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามในวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ อาตมา ในฐานะผู้คุ้นเคยและได้รับความสนิทสนมสัมพันธ์กันมากับหม่อมเจ้าจิตรปรีดีฯ และหม่อม มาตราบถึงวันที่ต้องจากกัน ด้วยมรณกรรมของท่านในคราวนี้ซึ่งยังความเศร้าสลดแก่บรรดาญาติมิตรเป็นอย่างมาก

จริงอยู่ แม้มรณกรรมอันเป็นธรรมดาของมนุษย์ การที่ท่านจิตรปรีดาฯ ต้องด่วนมาถึงมรณะกรรมลงอย่างกระทันหันโดยล้มเจ็บเพียงไม่กี่วัน ก็ย่อมเป็นที่อาลัยแก่ผู้ที่รู้จักและคุ้นเคยสนิทสนมเป็นธรรมดา

เมื่ออาตมามาคำนึงถึงความสัมพันธ์อันสนิทที่ท่านจิตรปรีดีฯ ได้มีอยู่ต่อกัน จึงเห็นว่า เป็นโอกาสที่ควรแสดงออกซึ่งความอาลัยในฐานะคุ้นเคยกันให้ปรากฏ จึงคิดค้นเรียบเรียงตำราว่าด้วยอาถรรพ์ ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ที่น่าสนใจศาสตร์หนึ่ง เพื่อจะได้ขจัดบรรเทาสิ่งไม่ดีไม่งามซึ่งเรียกว่า อวมงคล ที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ทั่วไปตามธรรมชาติ โดยปกติทั่ว ๆ ไป มนุษย์เราต้องการเอาชนะสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เช่น นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพยายามค้นคว้าเอาชนะธรรมชาติเพื่อความ