หน้า:อาถรรพ์ - ประจวบ ภัททะปัญโญ - ๒๔๙๘.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

สะดวกสบาย เช่น ในการคมนาคม ใช้ยานพาหนะต่าง ๆ เพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ทางสื่อสาร เช่น วิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ สำหรับพูดกับบุคคลที่อยู่หนทางไกล และอื่น ๆ อีกมากมายที่นักวิทยศาสตร์ได้คิดค้นสำเร็จไปแล้ว ในเรื่องนี้ ท่านโบราณจารย์ได้พยายามค้นคว้าการเอาชนะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแล้วเป็นเวลานานเช่นกัน ท่านให้ชื่อสิ่งนั้นว่า อาถรรพ์ ก็และคำภีร์อาถรรพ์มีมากมายหลายอย่าง แต่จะเขียนต่อไปนี้เฉพาะเกี่ยวกับชีวิตพอสมควรเท่านั้น เพราะโอกาสน้อยและเวลากระทันหัน

อาถรรพ์ที่โบราณจารย์ทั้งหลายพยายามสังเกต จดจำ ค้นคว้า ทำสถิติ หาความรู้ อันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยสังเกตทุก ๆ อย่างรอบตัวเราที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันว่า สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ทรงอยู่ และเปลี่ยนสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง เฝ้าสังเกตดูว่า มีผลอย่างไรบ้าง ตลอดถึงปรากฏการณ์ในร่างกายสรีรศาสตร์ว่า มีจุด ไฝ ปาน ที่ไหน มีผลเป็นอย่างไร บางแห่งเราจะรู้ได้อย่างไรในที่ ๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงเกิดศาสตร์พยากรณ์แล้วทำสถิติไว้จนถึงกับได้ตั้งเป็นทฤษฎีและกฎขึ้นใหใกล้เคียงกับความจริงและเป็นความจริงที่สุด เพื่อแก้ไขอาถรรพ์ประเภทกาฬกิณีให้เป็นศิริมงคล