หน้า:เทศาภิบาล - ดำรง - ๒๔๙๘.pdf/64

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
๕๙

จนทำไม่ไหว บางกรมก็ไม่มีการอะไรจะทำ บางกรมก็ไม่มีผลประโยชน์อันใดพอแก่การที่จะต้องทำ เพราะการที่ไม่สม่ำเสมอทั้งกระบวนราชการและผลประโยชน์เช่นนี้ ราชการจึงได้ค้างสะสม ฯลฯ” จึงได้ทรงแก้ไขการปกครองประเทศโดยรื้อถอนระบอบราชการในหน้าที่ของคณะเสนาบดี (หรือรัฐบาล) ที่มีอยู่เดิม และทรงปรับปรุงกระทรวงทบวงการขึ้นใหม่ ทรงแบ่งปันหน้าที่ราชการเป็นส่วนสัดดังแจ้งในภาคต้นแห่งนิทานนี้แล้ว เจ้ากระทรวงทบวงการปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก ไม่ก้าวก่ายสับสน ยังผลให้ราชการดำเนินรวดเร็วขึ้น เป็นคุณประโยชน์ทั้งรัฐบาลและราษฎรให้ได้รับความยุติธรรมและร่มเย็นเป็นสุข อันเป็นมูลฐานแห่งความเจริญแก่พระราชอาณาจักรสืบมา

พฤติการณ์อันนี้