หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(9)
พ.ส. 2446 โปรดเกล้าฯ ไห้นำดอกเตอร์เคอร์ไปตรวดโรคเจ้าพระยาสุพรรนที่เมืองเพชรบุรี
พ.ส. 2446 ตามสเด็ดสมเด็ดกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ขนะนั้น เปนกรมหลวง) ไปพระราชวังบางปอิน
พ.ส. 2451 ไปราชการเมืองพูเก็ต เมืองสตูล เมืองปลิส เมืองไซบุรี กับพระยาสรีสหเทพ ปลัดทูนฉลองกะซวงมหาดไทย
พ.ส. 2451 ได้นำพันธุ์ข้าวของมนทลพูเก็ตเข้ามาสแดงพิพิธภันท์ที่กรุงเทพฯ
พ.ส. 2452 จัดการรับสเด็ดสมเด็ดพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุตราชกุมาร ซึ่งสเด็ดประพาสเมืองตรัง ได้รับพระราชทานลูกกะดุมเงินลงยามหาวชิราวุธ
พ.ส. 2455 จัดการรับสเด็ดสมเด็ดพระพันปีหลวง ได้รับพระราชทานเสมา ส.ผ. ลงยา กรอบประดับเพชร