หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(10)
ยสเสือป่า

เมื่อ พ.ส. 2454 เมื่อซงพระกรุนาโปรดเกล้าฯ ตั้งกองเสือป่า นายสวาสดิ์ สรีสกลไกรนุชิต ภัทรนาวิก ได้สมัคเข้าเปนสมาชิกเสือป่า และได้รับพระราชทานยสดังนี้

1 พรึสจิกายน 2454 เปนพลเสือป่าประจำกองร้อยที่ 2 เมืองตรัง มนทลพูเก็ต
1 ธันวาคม 2454 เปนผู้บังคับหมวดที่ 1 กองร้อยที่ 2 เมืองตรัง มนทลพูเก็ต
25 พรึสภาคม 2455 เปนว่าที่นายหมู่ตรีประจำกองร้อยที่ 2 เมืองตรัง มนทลพูเก็ต
6 สิงหาคม 2458 เปนนายหมู่โท กองร้อยที่ 6 มนทลกรุงเทพฯ
10 กันยายน 2458 เปนนายหมู่โท กองร้อยที่ 1 เมืองสุราสดร์ธานี มนทลสุราสดร์ธานี
5 มิถุนายน 2459 เปนนายหมวดตรี กองร้อยที่ 1 เมืองสุราสดร์ธานี มนทลสุราสดร์ธานี