หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/16

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
3

ประเทสบางกอก ครั้นกุมารคลอดได้สามวัน มีงูเหลือมไหย่เข้าไปขดเปนทักสินาวัตหยู่ไนกะด้งโดยรอบกายกุมาร ฝ่ายบิดามารดาของกุมารได้เห็นงูไหย่เข้าไปขดไนกะด้งของบุตรนั้น ก็มีความวิตกกลัวภัยอันตรายต่าง ๆ หนึ่ง ทำเนียมจีน มีเหตุร้ายบังเกิดขึ้นเช่นนี้แล้ว ฝ่ายบิดามารดาเขาย่อมนำเอาบุตรซึ่งบังเกิดไนระหว่างเหตุร้ายนั้นไปฝังเสียทั้งเปน ก็การซึ่งบังเกิดขึ้นไนเมืองไทยนี้ จีนไหยฮองนี้จะทำดุจทำเนียมเมืองจีนนั้นไม่ได้ เพราะด้วยเหตุเกรงพระราชอาญาพระเจ้าแผ่นดินไทย แต่จะต้องนำเอาบุตรนั้นไปทิ้งเสียไห้พ้นบ้าน จึ่งจะสิ้นเหตุร้ายภัยอันตราย

ครั้นเวลาเช้า ท่านเจ้าพระยาจักรีลงมาถวายอาหารบินทบาตแก่พระสงค์ที่หน้าบ้านของท่าน ท่านจึงได้ซาบความตามเหตุซึ่งมีกับบุตรจีนไหยฮอง ฝ่ายท่านเจ้าพระยาจักรีจึ่งมีจิตคิดสังเวชกรุนากับกุมารซึ่งจะถึงกาลอันตรายด้วยมรนะภัย ท่านจึงขอกุมารนั้นกับจีนไหยฮอง ๆ ก็ไม่อาดจะขัดได้ ต้องจำเปนจำอนุญาตยอมยกกุมารไห้แก่เจ้าพระยาจักรี

จำเดิมมาแต่เจ้าพระยาจักรีได้รับบุตรจีนไหยฮองมาเลี้ยงเปนบุตรบุญธัมจนจเริน ก็ได้ลาภและทรัพย์สินสมบัติเปน

2