หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/17

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
4

อันมาก เจ้าพระยาจักรีจึ่งตั้งชื่อกุมารนั้นว่า นายสิน เปนเหตุนี้ที่กล่าวมานั้น ครั้นนายสินค่อยจเรินไหย่อายุได้ 9 ขวบแล้ว เจ้าพระยาจักรีจึ่งได้นำกุมารไปฝากไว้ไนสำนักพระอาจารย์ทองดีมหาเถระนะวัดโกสาวาสน์ นัยหนึ่งว่า วัดคลัง ครั้นนายสินเรียนหนังสือขอมไทยได้จนจบบริบูรน์แล้ว จึ่งเรียนคัมภีรพระไตรปิดกสมควนกับคุนานุรูปชำนิชำนาญแล้วจนอายุได้ 13 ปี ไนกาลครั้งนั้น นายสินคิดการตั้งบ่อนถั่วเปนเจ้ามือไนพระอาราม ชักชวนสานุสิสไนพระอารามวัดโกสาวาสน์มาแทงถั่ว ฝ่ายพระอาจารย์ซาบประพรึติเหตุดังนั้นแล้ว ก็ลงโทสกับสานุสิสทั้งหลายซึ่งเล่นเบี้ยแทงถั่วนั้นทุก ๆ คน แต่นายสิน ผู้เปนเจ้ามือถั่วนั้น พระอาจารย์ลงโทสทันทกัมมัดมือคร่อมกับบันได้น้ำทำประจานสั่งสอนไห้เข็ดหลาบ ด้วยเปนต้นเหตุก่อความชั่วขึ้นไนพระอาราม มัดนายสินแช่น้ำตั้งแต่เวลาพลบค่ำ เปนเวลาน้ำขึ้นด้วย แล้วพระอาจารย์ก็ไปสวดพระพุทธมนต์ตามทำเนียมไนพระอาราม ครั้นเลิกสวดมนต์แล้ว เปนเวลาประมานยามเสส พระอาจารย์จึงระลึกถึงซึ่งมัดนายสินแช่น้ำไว้นั้นจะเปนอันตรายหย่างไรก็หาซาบไม่ จึ่งได้มนิมมะนาเดินลงมา