หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/19

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
6

ต่อเปนลำดับดังนี้ และข้อความตามลำดับได้นี้ด้วย ก็เปนจดหมายเหตุของพระอาจารย์ทองดี วัดโกสาวาสน์ ทั้งสิ้น ครั้นพายหลัง นักปราชญ์ราชบันดิตจึ่งได้จดหมายเหตุต่าง ๆ มาผสมกันเปนเรื่องพงสาวดารลำดับความตามประสงค์ แต่ขาดบ้างเกินบ้าง ด้วยยาวบั่นสั้นต่อดังนั้น

ขนะนั้น นายสินอายุได้ 13 ปี ท่านเจ้าพระยาจักรีจึ่งได้แต่งการมงคลตัดจุกนายสินโดยการเอิกเกริกคับคั่งด้วยอำนาดเปนอัคมหาเสนาบดี ไนเวลาที่ควนกับการ ขนะทำการมงคลตัดจุกนายสินนั้น มีผึ้งหลวงมาจับที่เพดานเบญจารดน้ำปรากตหยู่ 7 วันจึ่งหนีไปโดยทิสานุทิส แล้วเจ้าพระยาจักรีจึ่งนำนายสิน ผู้เปนบุตรบุญธัม เข้าไปถวายตัวทำราชการสนองพระเดชพระคุนเปนมหาดเล็กไนพระเจ้าแผ่นดิน คือ พระบาทสมเด็ดพระบรมราชาธิราชพระพุทธเจ้าหยู่หัวบรมโกถ ฝ่ายนายสินทำราชการเปนมหาดเล็กหยู่เวนหลวงนายสักดิ์ บุตรเจ้าพระยาจักรี ครั้นนายสินออกจากที่เฝ้าพระเจ้าแผ่นดินแล้ว มีความอุสาหะไปสู่สำนักอาจารย์จีน อาจารย์ยวน อาจารย์แขก ได้เรียนหนังสือและสึกสาวิชาการทุกภาสา พูดได้ทั้งสามภาสาโดยชำนิชำนาญแล้ว ครั้น