หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/20

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
7

อายุนายสินได้ 21 ปี เจ้าพระยาจักรีจึ่งประกอบการอุปสมบทนายสินเปนพระภิกสุสงค์หยู่ไนสำนักอาจารย์ทองดีนะวัดโกสาวาสน์ ครั้นนายสินเปนพระภิกสุสงค์ได้สามพรรสาแล้ว ก็ลาสิกขาบทละเพสบรรพชิตสึกออกมาทำราชการดั่งเก่า

ครั้งนั้น พระเจ้าแผ่นดินซงพระราชดำหริว่า นายสินเปนผู้ฉลาดรอบรู้ขนบทำเนียมราชกิจต่าง ๆ โดยมาก จึ่งซงพระราชดำหรัดปรึกสาท่านเสนาบดีว่า นายสินนี้ควนจะไห้เปนผู้ต่างพระเนตรพระกรรนได้ ท่านเสนาบดีก็เห็นควนโดยรับสั่ง จึ่งซงพระกรุนาโปรดเกล้าโปรดกะหม่อมไห้นายสินเปนมหาดเล็กรายงานด้วยราชการทั้งหลายไนกรมมหาดไทยและกรมวังสาลหลวง พระบาทสมเด็ดพระบรมราชาธิราชพระพุทธเจ้าหยู่หัวบรมโกถสเด็ดครองสิริราชสมบัติไนกรุงสรีอยุธยาได้ 26 ปี ก็สเด็ดสวรรคตไนจุลสักราช 1120 ปีขาน สัมริทธิสักนั้น สมเด็ดพระเจ้าลูกยาเทอ เจ้าฟ้าอุทุมพรราชกุมาร นัยหนึ่งว่า เจ้าดอกมะเดื่อ ซึ่งดำรงตำแหน่งยสไนที่อุปราช ได้ครองสิริราชสมบัติแทนพระบรมชนกาธิราชเปนพระเจ้าแผ่นดินที่ 33 ไนกรงสรีอยุธยา