หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/21

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
8

แต่ครองสิริราชสมบัติได้ 3 เดือนเสส ก็ถวายสิริราชสมบัติแก่สมเด็ดพระบรมเชตถาธิราชเจ้า คือ เจ้าฟ้าเอกทัต ซึ่งเปนกรมขุนอนุรักสมนตรี ๆ ได้รับครองสิริราชสมบัติเปนลำดับมาไนจุลสักราช 1120 ปีขาน สัมริทธิสก เปนพระเจ้าแผ่นดินที่ 34 ไนกรุงเก่า ซงพระนามว่า พระบาทสมเด็ดพระบรมราชามหากสัตรบวรสุจริต เปนพระเจ้าแผ่นดินที่สุดแห่งกรุงสรีอยุธยา ๆ ก็เสียแก่พม่าข้าสึกไนแผ่นดินที่ 34 นั้น

ก็ครั้งแผ่นดินที่ 34 ยังตั้งดำรงหยู่โดยผาสุกสวัสดิภาพนั้น พระเจ้าแผ่นดินที่ 34 นั้นท่านซงพระกรุนาโปรดเกล้าฯ ไห้นายสิน มหาดเล็กรายงาน เปนข้าหลวงเชินท้องตราพระราชสีห์ขึ้นไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือ ครั้นกลับมาได้ราชการ มีความชอบมาก พระเจ้าแผ่นดินซงพระราชดำหรัดว่า ที่หลวงยุกบัตรเมืองตากก็ถึงแก่กัม ตำแหน่งนั้นว่างเปล่ามาช้านานแล้ว บัดนี้ จึ่งซงพระกรุนาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่งยสไห้นายสินมหาดเล็กซึ่งเปนบุตรบุญธัมของเจ้าพระยาจักรีคนเก่านั้น โปรดเกล้าไห้ดำรงตำแหน่งยสเปนที่หลวงยุกบัตรเมืองตาย โปรดไห้ขึ้นไป