หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/22

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
9

ช่วยราชการพระยาตาก ครั้นกาลล่วงมาไม่ช้า พระยาตากก็ถึงแก่กัม ฝ่ายหลวงยุกรบัตรสินจึ่งเปนผู้ถือบอกข่าวตายลงมายังกรุงสรีอยุธยา ครั้งนั้น เจ้าพระยาจักรีคนไหม่มิไช่บิดาหลวงยุกรบัตรสิ จึ่งนำข่าวตายพระยาตากขึ้นกราบบังคมทูนพระกรุนา ได้ซงซาบไต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว จึ่งซงพระกรุนาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่งยสเลื่อนหลวงยุกบัตรสินไห้เปนพระยาตากด้วย เวลานั้น พระปลัดเมืองตากก็ถึงแก่กัมลงพร้อมด้วยพระยาตากคนเก่านั้นด้วย

ครั้นพระยาตากสินได้ขึ้นไปครองเมืองตากโดยกะแสพระราชดำหรัดนั้นแล้ว เวลาหนึ่ง พระยาตากสินไปบำเพ็นทานการกุสลต่าง ๆ นะวัดข่อย เขาแก้ว และวัดกลาง ต่อกัน ที่ตำบนบ้านระแหง แขวงเมืองตาก ไนเวลานั้น พระยาตากสินจึ่งตั้งสัตยาธิถานว่า ถ้าบารมีของข้าพเจ้าจะถึงแก่บรมสุขแล้ว ข้าพเจ้าจะเอาไม้ที่สำหรับเคาะระคังนี้ขว้างไป ขอไห้ถูกจำเพาะท่ามกลางท้าวถ้วยแก้วที่คอดกิ่วอยู่นั้นหักออกไป แต่ตัวถ้วยนั้นอย่าไห้เปนอันตราย ข้าพเจ้าจะได้เอาถ้วยแก้วนั้นมาทำพระเจดีย์บันจุพระสารีริกธาตุ ถ้าบารมีของข้าพเจ้ายังไม่ถึงแก่บรมสุขแล้ว ถึงจะขว้างไม้